Skip to content

Máte problémy?

Pokud máte u vás ve firmě nějaké problémy s čistotou, nejdříve si prověřte, jestli má vaše firma dostatečné a odpovídající vybavení pro tuto činnost. Řešit nedostatek pomůcek tím, že řeknete uklízečce: „Voják se stará, voják má!“, může sice vypadat jako docela dobrá vtipná poznámka ale zcela jistě ne pro tu paní, která se tahá s kbelíky vody a košťaty po celé rozlehlé fabrice. Uvědomte si, že vy ke své práci také vyžadujete ty neoptimálnější a nejvhodnější pomůcky. A tak je to se všemi pracovníky.

Bezpečnostní aspekt vozíků

Může se to zdát jako drobnost, ale víte, kolik pracovních úrazů se přihodilo tak, že někdo přehlédl kbelík s vodou, když se vytírala někde podlaha? Tyto případy jdou ročně do tisíců. Přitom stačilo málo. Místo kbelíků postavených někde uprostřed chodby mít všechny pomůcky na jednom místě, všechny společně a bezpečně. Protože takový úklidový vozík se nepřehlédne tak snadno jako nějaký kbelík, byť by byl třeba červený.

Máte problémy?
Ohodnoťte příspěvek